Džem

Džem je proizvod dobijen ukuvavanjem svežeg voća sa dodatkom šećera. Za proizvodnju džema naročito su pogodne koštičave vrste voća, ali se kvalitetan džem može dobiti i od jagodičastih vrsta. Ono što možete kod nas probati je simbioza najsvežijeg voća sa malim dodatkom šećera.